GDPR

Úvodní ustanovení:

 • Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek umístěných na adrese https://bazarhudebnin.cz/(dále jen „Server“).
 • Server je provozován fyzickou osobou Tomášem Maškem, 722 32 889, Plzeň, (dále jen: „Provozovatel“), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uveřejněny na kontaktní stránce umístěné na http://bazarhudebnin.cz/provozovatel/
 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při vkládání inzerátu do Serveru: Jméno a příjmení, lokalita, e-mailová adresa a telefon.
 • Dále zpracováváme také údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa a soubory cookies
 • Vaše osobní údaje zpracováváme především abychom mohli spravovat uživatelské účty Serveru, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem (ať již se jedná o služby bezplatné či placené) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Poskytování služby Serveru zahrnuje např.:
  • Možnost vkládat inzerci.
  • Možnost získání přehledu inzerátů využitím služby Moje inzeráty
  • Umožnění kontaktu pomocí kontaktního formuláře
 • Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru.
  • Provádění analýz a měření – Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Serveru, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas strávený na stránkách… Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.
  • Provádění přímého marketingu – jedná se zejména o zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
  • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám.
  • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na uveřejněnou e-mailovou adresu
  • Plnění ostatních zákonných povinností – např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

- Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti.
- Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas.
- Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny z důvodu využití služeb třetích stran.
- Potřebné soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, aby umožnily základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Kategorie: Potřebné (2):

 1. Stav souhlasu uživatele cookie pro aktuální doménu
 2. Uchovává se stav relace uživatele ve všech požadavcích na stránku.

Kategorie: Statistika (3):

 1. Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
 2. Používá se služba Google Analytics na hodnocení využití stránek.

Právní základ zpracování:

 • Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb Serveru, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (vložení inzerátu).
 • Oprávněné zájmy Provozovatele – dané zájmem na ochraně našich práv, archivace pro případ nutnosti poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu
 • Plnění zákonných požadavků – předcházení deliktní činnosti aj.

Seznam zpracovatelů:

 • Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, je-li to nezbytné za účelem zajištění služeb. Jedná se o tyto kategorie:
  • Poskytovatelé analytických nástrojů
  • Provozovatelé reklamních systémů
  • Osoby, zajišťující technický provoz služby
 • V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchování:

 • Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
  • Evidence vložených inzerátů – osobní údaje jsou u vložených inzerátů uchovány po dobu jejich publikace ve veřejné části bazaru a následně ještě 2 roky po jejich odstranění(Více informací o lhůtách, průběhu a možnostech odstranění inzerátu naleznete v pravidlech inzerce umístěných na https://www.bazarhudebnin.cz/podminky-p23)
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru – max. 12 měsíců
  • Provádění analýz a měření – max. 12 měsíců
  • Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu – max. 1 rok

Práva subjektů údajů:

 • Máte právo požadovat po Provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Máte právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů, popř. výmaz osobních údajů – je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.